Kontroller saldo
STEG 1/2
 
Angi gavekortnummer

Skriv inn gavekortets identifikasjon, enten i form av mobiltelefonnummer pluss den 5-sifrede koden i SMS-en, eller i form av den 16-sifrede koden som er oppgitt på gavekortet.
Velg identifikasjonstype
Telefonnummer og 5-sifret kode
16-sifret kode

16-sifret kode

(ex. 1234567890123456)
Oppgi den viste koden
i feltet nedenfor