Lade gavekort
Trinn 1 av 2
 
Angi gavekortnummer
Skriv inn gavekortets identifikasjon i form av den 16-sifrede koden som er oppgitt på gavekortet.
16-sifret kode

(ex. 1234567890123456)

Oppgi den viste koden
i feltet nedenfor